vatlieucapping.com HOTLINE : 0354.775.111

S-350

S-350 và S-420 là những sản phẩm phổ biến nhất của dòng sản phẩm Capstone. Riêng S-350 chiếm khoảng 60% trong tổng khối lượng đang bán của bột capping. Đối với bê tông công trình cầu đường và nhà ở thông thường, cường độ bê tông vào khoảng từ 250 Kgf/cm2 đến 350 Kgf/cm2. S-350 đạt cường độ trên 350 kgf/cm2 cao hơn so với cường độ sử dụng thông thường. Vì vậy nó là sản phẩm đáng tin cậy cho việc kiểm tra chung. Tỷ lệ nước/bột cho S-350 là 23~24%. Sau khi trộn 30 phút , bột sẽ hoàn toàn cứng và đạt tới...

S-350 và S-420 là những sản phẩm phổ biến nhất của dòng sản phẩm Capstone. Riêng S-350 chiếm khoảng 60% trong tổng khối lượng đang bán của bột capping. Đối với bê tông công trình cầu đường và nhà ở thông thường, cường độ bê tông vào khoảng từ 250 Kgf/cm2 đến 350 Kgf/cm2. S-350 đạt cường độ trên 350 kgf/cm2 cao hơn so với cường độ sử dụng thông thường. Vì vậy nó là sản phẩm đáng tin cậy cho việc kiểm tra chung.

Tỷ lệ nước/bột cho S-350 là 23~24%. Sau khi trộn 30 phút , bột sẽ hoàn toàn cứng và đạt tới cường độ nén > 350 kgf/cm2, tương đương 5000 Psi.

Sản phẩm mới nhất